Tallinna Kunstigümnaasium avab 2018. a sügisel neli esimest klassi.

Tallinna Kunstigümnaasium avab 2018. a sügisel neli esimest klassi.

1.a – keelekümblusklass; 1.b – eesti keelne tavaklass; 1.c – inglise -eesti õppekeelega klass ja 1.k – vene ja eesti õppekeelega klass.

Olete oodatud tutvuma kooliga!