Tallinna Kunstigümnaasiumi eelkool 2020/2021. õa

Tallinna Kunstigümnaasiumi eelkool alustab õppetööga oktoobris ning hakkab toimuma kahel päeval nädalas. Kogu õppetegevus toimub eesti keeles ja mänguliselt. Täpsem ülevaade eelkooli põhieesmärkidest ja õppetööst on leitav SIIT

Teisipäev

 1. rühm kell 13.30 – 15.15

Vahetegevused kell 15.20 – 15.50

 1. rühm kell 16.00 – 17.45

Kolmapäev

 1. rühm kell 13.30 – 15.15

Vahetegevused kell 15.20 – 15.50

 1. rühm kell 16.00 – 17.45

 

Lastevanemate koosolek toimub 10. septembril kell 18.00 ruumis 303.

Tallinna Kunstigümnaasiumi eelkooli põhieesmärkideks on:

 • koolikeskkonnaga harjumine,
 • sotsiaalsete oskuste harjutamine (nt kuulamine, arvamuse avaldamine, viisakaks jäämine, emotsioonide kontrollimine, oma korra ootamine, õppimine rühmas ja üksinda),
 • tähtede õppimine ja nende õigekiri,
 • sõnade kokku lugemise õppimine,
 • numbrite õigekiri, arvutamine.

Kogu õppetegevus toimub eesti keeles ja mänguliselt.

Kõikides õpperühmades saab valida ühe täiendava õppetegevuse lisaks tavapärasele eelkoolile. Valikus on:

 • inglise keele algõpe,
 • vene keele algõpe,
 • robootika,
 • kunstiline tegevus.

Valitud tegevus kestab 30 minutit ja algab enne või peale eelkooli tegevusi. Kõik tegevused toimuvad mänguliselt, vastavalt laste eale.

Oma lapse saab eelkooli registreerida SIIT.