Koostöine õpilane 2020

Kallid õpilased, lapsevanemad ja õpetajad!

Tallinna Kunstigümnaasiumi märksõnaks 2019/2020 õppeaastal on olnud koostöö. See on ka meie kooli üks olulisim põhiväärtus ning tõestanud ennast meile kõigile väga keerulisel eriolukorra ajal.

25. mail selgusid Tallinna Kunstigümnaasiumi 186 õpilase nimed, kes on läbi õppeaasta paistnud silma just koostöisusega.

Koostöine õpilane on see, kes:

  • on alati valmis erineva taseme koostööks olenemata sellest, millal, kellega või millise grupiga ta peab koostööd tegema;
  • võtab arvesse/kuulda nende õpilaste/õpetajate/jne arvamust, kellega teeb koostööd;
  • julgeb võtta vajadusel vastutust ehk algatab ise erinevaid koostöögruppe;
  • on koostööd tehes positiivne ja õpihimuline ka siis, kui töö ei anna esialgu soovitud tulemust;
  • peab kinni tähtaegadest ja sõlmitud lubadustest;
  • toob välja kitsaskohti koostöisel viisil kaasõpilastele/õpetajatele jne;
  • on lahendustele orienteeritud.

Olukorrast tingituna toimus tänavune tunnustusüritus video vahendusel, millest tõime Tallinna Kunstigümnaasiumi facebooki lehel esile mõned erilised hetked.

Suured tänud õpilastele, lapsevanematele, õpetajatele, tunnustusürituse esinejatele sh üllatusesineja villemdrillemile ning kõikidele toetajatele!